Guldsmed

Hantverk och tradition

Guldsmedens yrke är i stort sett oförändrat sedan antiken. De verktyg som användes för tusen år sedan finns fortfarande i guldsmedens verktygslåda.

Guld har bearbetats av människan i tusentals år, var denna metall än har hittats har människan lärt sig hantera den och skapa vackra föremål. Så gott som samtliga kulturer i världhistoriens har producerat vitt skilda men rent tekniskt sett avancerade smycken. Några av de vackraste är flera tusen år gamla, se bara på Tuthankhamons mask, som överlevde plundringar och hittades först 1922. Den är tillverkad runt 1300 år f.Kr. och visar prov på mycket stor skicklighet.

Tuthankamons begravningsmaskTuthankamons begravningsmask väger 11 kilo och är bara en del av guldfyndigheterna som hittades vid hans grav.

Många av de artifakter av guld som tillverkades för flera tusen år sedan har skapats genom samma tekniker och verktyg guldsmeden använder idag - hammare, såg, vals, tänger och lödutrustning. En duktig guldsmed kan med bara ögon, händer och verktyg skapa mycket avancerade och små detaljer i smycken som mäter sig med maskiner i precision.

Metoder

För att tillverka ett smycke finns det flera tekniker att luta sig mot. Guld kan lödas, pressas och stöpas. En guldsmed arbetar sällan med rent guld, då det är för mjuk för att hålla som smycke för daglig användning. Istället kan han blanda guldet med olika metaller och därigenom förändra egenskaper som färg och hårdhet. Läs mer om guld här.

Masstillverkning

Smältugn

På 1960-talet utvecklades en metod att gjuta smycken i serier, vilket gjorde att guldsmycken började framställas i stora serier. Tillverkningen av guldsmycken har idag till stora delar flyttats till fabriker i Asien, vilket gjort att allt färre smycken produceras i landet. Idag står masstillverkade smycken i lågprisbutiker för ca 70% av den svenska marknaden.

Ett uppskattat inslag i guldsmedens arbete är tillverkning av designade smycken på beställning. Många guldsmeder designar sina egna smycken och kan hjälpa dig att förverkliga en dröm om en egen design på till exempel bröllopsringen.

Visste du att?

Ett av de äldsta smycken av guld som hittats är från Bulgarien,
ca 7000 år gammalt.

Gör om ditt guld

Hos guldsmederna i Guldalliansen kan du alltid lämna in dina gamla smycken för att göra om dem till nya.

Sälj ditt guld

Vill du sälja guld - vänd dig till en av våra medlemsbutiker för en korrekt värdering.

Miljövänlig återvinning

Miljövänlig återvinning

Vi tar hand om ditt guld på bästa möjliga sätt med hänsyn till miljön.